تبلیغات
هــــــــــدهـــــــــــد20 - روستاهای دهستان گنج افروز

روستاهای دهستان گنج افروز

 

 

علمدار ، هری کنده ، نقیب کلا ثلاث ،

هتکه پشت ، ترجیکلا ، دیودشت ، چاره ،

 پایین گنج افروز ، میر رودپشت ،

روشن آباد ، سیاه‌کلا محله


.: