تبلیغات
هــــــــــدهـــــــــــد20 - »» روستاهای دهستان درازکلا ««

*روستاهای دهستان درازکلا *

 

 

 

ازارسی تسکانو ، ازارسی حاجی بابا ،

ازارسی حسین خان زاده ، ازارسی میرزاگل ،

ازارسی نعمت اله ، بی نماز ، چهار شمن ،

سفید هلوم ، شال بکشت ولی ، کریکلا ،

میان طالار حسینی ، نور محمد تباشی ، ویارسره ،

هلی خال ، یکشوب ، ازارسی بابل کنار ، وولی کتی ،

ازارسی شعبانعلی ، بالف کلا غربی ، خمند ، دارکلا ،

موزی کتی پارک ، نوکجار ، امیر کلا ، خواجه کلا ،

کاردرکلا ، کبریا کلا ، انجیل سی کبودتبار ،

 چهار گل علی محمد ، خرماکهن شاهرخی ،

ریگ چشمه ، مس دره ، خرماکهن مشهری آقا ،

جاجن ، سرسره ، هلی کتی ، حمه کتن ، کیس ،

مرتع شهر ، ممرزسی ، ممرزکن ، تیرکن ، لمارون ،

چهار سی عباسی

 


.: